Gwarancja Taurus – pewność gdziekolwiek jedziesz

Zaopatrując się w produkty marki Taurus lub asortyment naszych Partnerów, poza sprawdzonym towarzyszem wypraw, zyskujecie pewność i spokój, gdziekolwiek jedziecie.
Wszystkie produkty będące w ofercie Taurus objęte są gwarancją producenta, która uwzględnia wady materiałowe i wykonania.
Produkty Taurus Gwarancja

Produkty Taurus objęte są gwarancją, która obejmuje wszelkie wady lub uszkodzenia mające wpływ na produkty marki Taurus. Gwarancją objęte są także szkody powstałe na skutek zwykłego zużycia oraz naturalne odbarwienia materiałów w okresie 2 (dwóch) lat od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę. Poza gwarancją producencką, Nabywcy przysługują uprawnienia ustawowe wynikające z tytułu nabycie wadliwego produktu określone w Kodeksie Cywilnym.

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

Taurus zastrzega sobie prawo do:

  • naprawy produktu objętego gwarancją Taurus;
  • wymiany produktu, jeżeli szkody lub wady nie można usunąć;
  • zaoferowania podobnego produktu o porównywalnej wartości albo zwrotu zapłaconej za produkt kwoty, jeżeli Taurus nie będzie w stanie zastąpić produktu takim samym modelem.

Gwarancja Taurus nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego używania lub przeładowania produktu, lub jego akcesorium, lub złożenia, zamontowania lub używania produktu, lub jego akcesorium niezgodnie z pisemnymi instrukcjami Taurus, wskazówkami lub ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Gwarancja na produkty Taurus nie obejmuje szkód na pojeździe, urządzeniach lub ładunku użytkownika ani szkód na osobach trzecich i ich mieniu.

Ustawienia RODO